Nieuws

Pels Rijcken versterkt sectie Vastgoed met Ewoud de Vries

Pels Rijcken bouwt zijn corporate en internationale vastgoedpraktijk verder uit met het aantrekken van Ewoud de Vries (41). Zijn komst sluit goed aan bij de focus van de sectie Vastgoed om haar positie bij internationale en corporate cliënten te verstevigen. Ewoud heeft veel ervaring met vastgoedtransacties en vraagstukken rondom (duurzame) energie gerelateerd aan vastgoed.

Ewoud de Vries is gespecialiseerd in vastgoedrecht en huurrecht en volgde de leergang Energierecht aan de VU in Amsterdam. Ewoud werkte onder andere bij RWE, waar hij aan de commerciële kant van de energiemarkt in Nederland zat en veel business-to-business energiecontracten begeleidde. Bij DLA Piper was hij betrokken bij grote vastgoedtransacties en huurovereenkomsten. Ewoud heeft veel ervaring in vastgoedzaken met een focus op duurzame energie, zoals met erfpachtconstructies rond windmolenparken en opstalrechten voor warmtekrachtkoppeling.

De sectie Vastgoed werkt in alle sectoren waar vastgoed een relevante factor is, voor zowel commerciële partijen als overheden. Zo zijn zij regelmatig betrokken bij stedelijke ontwikkelingen, de splitsing van de zorg- en woonfunctie van zorggebouwen, de financiering van gezondheidscentra, de huisvesting van onderwijsinstellingen en innovatieve ontwikkelingen op vastgoedgebied in de energiesector. Ook is het vastgoedteam betrokken bij grootschalige herstructureringen van woningcorporaties en hun vastgoed en het afstoten en vermarkten van overtollig vastgoed.