Nieuws

Ruben en Nicoline publiceren Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2013

In het Belastingblad 2014/102 en 2014/119 is de Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2013 verschenen van de hand van Ruben en Nicoline.

In deze jaarlijkse kroniek worden de belangwekkende ontwikkelingen in de rechtspraak in het afgelopen jaar voor de praktijk geschetst en van enig commentaar voorzien. Het accent ligt hierbij op de arresten die de Hoge Raad in 2013 heeft gewezen.

Ook dit jaar is gekozen voor een onderverdeling naar onderwerp. Allereerst wordt ingegaan op het formele recht. Daarna volgt een bespreking van de arresten van de Hoge Raad met betrekking tot de Wet WOZ en onroerendezaakbelasting. Ten slotte wordt ingegaan op een aantal andere belastingen en heffingen, zoals de hondenbelasting, de precariobelasting en de omzetbelasting.

Publicatie: R.T. Wiegerink en C.M. Bergman, Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2013, Belastingblad 2014/102 en 2014/119