Nieuws

Wouter Admiraal benoemd tot toegevoegd notaris

Wouter Admiraal (1977) is op 7 juli 2016 benoemd tot toegevoegd notaris. Hij adviseert op het gebied van ondernemingsrechtelijke vraagstukken en is zeer ervaren in het begeleiden van transities.

Na eerdere goedkeuring van de minister van Veiligheid en Justitie is Wouter Admiraal op 7 juli 2016 benoemd tot toegevoegd notaris bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Hij adviseert op het gebied van ondernemingsrechtelijke vraagstukken en is zeer ervaren in het begeleiden van transities, waaronder samenwerkingen, fusies en overnames en privatiseringen.

De benoeming tot (toegevoegd) notaris is geen eenvoudig traject. Gedurende een ruim zeven maanden durende procedure zijn er diverse ijkmomenten. Ten eerste moet uit een grondig psychologische persoonstoets blijken of er bij de kandidaat risico's bestaan voor niet-integer gedrag of dat er andere aanwijzingen zijn waardoor de kandidaat niet geschikt is voor de functie van (toegevoegd) notaris. Daarnaast moeten diverse instanties en personen positieve referenties over de kandidaat afgeven. Ten slotte wordt de kandidaat nog beoordeeld door de commissie toegang notariaat. Een positief advies van deze commissie is een vereiste om (toegevoegd) notaris te kunnen worden. Het verschil tussen een notaris en een toegevoegd notaris is dat de notaris ondernemer is, terwijl de toegevoegd notaris in dienst van een notaris is. Een toegevoegd notaris is wel bevoegd zelfstandig notariële akten te passeren.

Wouter Admiraal: "De benoeming tot toegevoegd notaris is een bijzondere gebeurtenis, die niet vaak plaatsvindt bij een groot kantoor. De kandidaat-notaris wordt buiten het notariaat vaak gezien als kwalitatief ondergeschikt aan een (toegevoegd) notaris. Door deze benoeming kan ik dan ook nog beter mijn praktijk voeren en verder uitbouwen."