Nieuws

Zesde plaats voor Vastgoedjuristen Pels Rijcken

In het septembernummer van Property NL, het blad voor professionals in de vastgoedsector, heeft Pels Rijcken een mooie 6de plaats toebedeeld gekregen in de ranking Top Vastgoedjuristen.

Property NL merkt terecht op dat Pels Rijcken beschikt over één van de grootste praktijken op het gebied van vastgoed in Nederland. Ook worden een aantal toonaangevende cliënten en zaken genoemd. We streven naar een top 3 ranking volgend jaar!