Nieuws

Zevende druk Huurrecht van Alain de Jonge gepubliceerd

Op maandag 26 augustus is de zevende druk van het boek Huurrecht van Alain de Jonge verschenen. Dit unieke boek geeft op toegankelijke wijze een compleet en actueel beeld van het materiële huurrecht, waarbij volop aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen in het huurrecht in de afgelopen jaren. Denk daarbij aan de introductie van de bepaalde-tijd-contracten voor (zelfstandige) woonruimte, de afbakening van de verhuiskostenvergoeding bij renovatie, de onderverhuur van woonruimte via Airbnb, de (mededingingsrechtelijke aspecten van de) exploitatieplicht bij bedrijfsruimte, de verschuldigdheid van bemiddelingskosten, de schadevergoedingsaanspraken bij het faillissement van de huurder en de gemengde (huur)overeenkomst.

Huurrecht is hét handboek en daardoor onmisbaar voor juristen en vastgoedprofessionals die (dagelijks) met het huurrecht te maken hebben. De pragmatische opzet maakt het boek ook zeer geschikt als studiemateriaal voor het (postdoctorale) onderwijs.

Huurrecht is te bestellen via de website van Boom Juridisch.