Omgevingsrecht

Omdat mensen op verschillende manieren gebruikmaken van bodem, lucht en water, moeten er voortdurend keuzes worden gemaakt. Vaak zijn hier grote en tegenstrijdige belangen mee gemoeid. Het omgevingsrecht komt dan al snel om de hoek kijken.

Film Liesbeth

Pels Rijcken heeft als enig Nederlands kantoor een team van advocaten dat gespecialiseerd is in Ruimte en Milieu. Circa 20 advocaten zijn dag in dag uit bezig met de juridische consequenties van deze keuzes. Zij beheersen alle elementen van het omgevingsrecht tot in de finesses. 

Onderwerpen waarmee zij hun cliënten bijstaan zijn infrastructuur (wegen, spoorlijnen, vliegvelden), gebiedsontwikkeling, windmolens, hoogwaterbescherming, waterkwaliteit en -kwantiteit, geluidbelasting, natuurbescherming- en ontwikkeling, milieu-aansprakelijkheid, handhaving, bodemverontreiniging, afvalstoffen, tunnelveiligheid, verkeersprognoses, externe veiligheid, onteigening, nadeelcompensatie, Wro, Wabo, MER en Crisis- en herstelwet.

Zij procederen, geven second opinions en fungeren als klankbord, ook op onderdelen van een dossier. De specifieke kennis en ervaring van de advocaten van het team Ruimte en Milieu staan altijd garant voor 'to the point' juridische analyses en praktische en snelle oplossingen. De door hen ontwikkelde CrashTest, een quick scan op juridische valkuilen, behoedt de cliënten voor gevoelige tegenvallers bij de rechter. Bij onverhoopte milieurampen bij bedrijven of op zee staat een team van experts paraat om direct juridische actie te ondernemen.

Ladder voor duurzame verstedelijking
In 2012 is de Ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Ook binnen de werkzaamheden van ons team maakt dit een vast onderdeel uit van onze werkzaamheden, zowel voor gemeenten & provincies als bij opdrachten voor projectontwikkelaars & retailers. Daniëlle Roelands-Fransen geeft een toelichting op de ladder.

Aanbevelingen

 • "It is very customer-focused and has proved to us that it has extensive knowledge. A lot of attention is paid to fostering a good working relationship with the client.", Chambers Europe 2016
 • "It is accessible, it has deep knowledge of public law and it practises law in a way that adds significant value to the client's business.", Chambers Europe 2016 
 • "The team's sector knowledge is 'up to date and thorough'.", Legal 500 2016

Specialismen

 • (Afval)stoffen
 • Bodem
 • Geluid
 • Infrastructuur & MER
 • Klimaat
 • Luchtkwaliteit
 • Luchtvaart
 • Milieuaansprakelijkheid
 • Natuurbescherming
 • Onteigening & Nadeelcompensatie
 • Stedelijke & Gebiedsontwikkeling
 • Vergunningen, ontheffingen & handhaving
 • Verkeer & Veiligheid
 • Water(veiligheid)
Contactpersonen

Omgevingsrecht

 • Liesbeth SchippersAdvocaat, partner
 • Hans BesselinkAdvocaat, partner