Omgevingsrecht

Omdat mensen op verschillende manieren gebruikmaken van bodem, lucht en water, moeten er voortdurend keuzes worden gemaakt. Vaak zijn hier grote en tegenstrijdige belangen mee gemoeid. Het omgevingsrecht komt dan al snel om de hoek kijken.

Film Liesbeth

Pels Rijcken heeft als enig Nederlands kantoor een team van advocaten dat gespecialiseerd is in Ruimte en Milieu. Circa 20 advocaten zijn dag in dag uit bezig met de juridische consequenties van deze keuzes. Zij beheersen alle elementen van het omgevingsrecht tot in de finesses. 

Onderwerpen waarmee zij hun cliënten bijstaan zijn infrastructuur (wegen, spoorlijnen, vliegvelden), gebiedsontwikkeling, windmolens, hoogwaterbescherming, waterkwaliteit en -kwantiteit, geluidbelasting, natuurbescherming- en ontwikkeling, milieu-aansprakelijkheid, handhaving, bodemverontreiniging, afvalstoffen, tunnelveiligheid, verkeersprognoses, externe veiligheid, onteigening, nadeelcompensatie, Wro, Wabo, MER en Crisis- en herstelwet.

Zij procederen, geven second opinions en fungeren als klankbord, ook op onderdelen van een dossier. De specifieke kennis en ervaring van de advocaten van het team Ruimte en Milieu staan altijd garant voor 'to the point' juridische analyses en praktische en snelle oplossingen. De door hen ontwikkelde CrashTest, een quick scan op juridische valkuilen, behoedt de cliënten voor gevoelige tegenvallers bij de rechter. Bij onverhoopte milieurampen bij bedrijven of op zee staat een team van experts paraat om direct juridische actie te ondernemen.

Ladder voor duurzame verstedelijking
In 2012 is de Ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Ook binnen de werkzaamheden van ons team maakt dit een vast onderdeel uit van onze werkzaamheden, zowel voor gemeenten & provincies als bij opdrachten voor projectontwikkelaars & retailers. Daniëlle Roelands-Fransen geeft een toelichting op de ladder.

Aanbevelingen

 • "They communicate in a very effective way and are fast, accurate, concise, accessible and easy to get along with. They can provide a high-end legal solution on complex issues at very short notice.", Chambers Europe 2018
 • "They have the ability to see things from the perspective of the client, in order to provide realistic and practical advice.", Chambers Europe 2018
 • "The 'very effective communicators' are 'always impressive', delivering 'high-end solutions to complex issues at very short notice'.", Legal 500 2018
 • "The team has impressed me many times. It is a close-knit team which is fast, accurate, concise, always accessible and easy to get along with. They are also able to provide high-end legal solutions on complex issues at very short notice.", Chambers Europe 2017
 • "New developments are always on top of their mind and they develop pragmatic legal products which are very useful.", Chambers Europe 2017
 • "It is very customer-focused and has proved to us that it has extensive knowledge. A lot of attention is paid to fostering a good working relationship with the client.", Chambers Europe 2016
 • "It is accessible, it has deep knowledge of public law and it practises law in a way that adds significant value to the client's business.", Chambers Europe 2016 
 • "The team's sector knowledge is 'up to date and thorough'.", Legal 500 2016

Chambers Europe 2018 - Leading Firm   Legal 500 2018

Specialismen

 • (Afval)stoffen
 • Bodem
 • Geluid
 • Infrastructuur & MER
 • Klimaat
 • Luchtkwaliteit
 • Luchtvaart
 • Milieuaansprakelijkheid
 • Natuurbescherming
 • Onteigening & Nadeelcompensatie
 • Stedelijke & Gebiedsontwikkeling
 • Vergunningen, ontheffingen & handhaving
 • Verkeer & Veiligheid
 • Water(veiligheid)
Contactpersonen

Omgevingsrecht

 • Liesbeth SchippersAdvocaat, partner
 • Hans BesselinkAdvocaat, partner