Geschiedenis

De historie van het kantoor kent twee lijnen. Die van de landsadvocatuur en die van het kantoor als zodanig.

De oorsprong van de landsadvocatuur ligt in het begin van de veertiende eeuw. Dat is ver voor die van het kantoor dat sinds 1969 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn heet. De geschiedenis van de kantoren die door een fusie op 1 januari 1969 samengingen in Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, gaat terug tot in de negentiende eeuw.

Pels Rijcken

Aan de basis van het kantoor Pels Rijcken staat Leonard Pels Rijcken. Na zijn studie begint hij in Breda op het kantoor van zijn vader, die ook advocaat was, evenals Leonards grootvader. In 1935 verhuist hij naar Den Haag om bij het kantoor van jonkheer Van Doorn te gaan werken. Zijn eerste zaken daar hadden betrekking op joyriding, wat toen nog niet strafbaar was zodat de joyrider slechts diefstal van benzine ten laste kon worden gelegd. Ook hield hij zich bezig met de zaak over oplichting van een weduwe door een notaris. In 1946 legt Van Doorn zijn praktijk neer en zet Leonard Pels Rijcken de praktijk voort, samen met 4 compagnons. Ten tijde van de fusie van 1969 had het kantoor Pels Rijcken 4 partners. Naast Leonard Pels Rijcken waren dat jonkheer mr. C.H. Beelaerts van Blokland, mr. E. Korthals Altes en mr. J. Pruim.

Droogleever Fortuijn

Eduard Droogleever Fortuijn brengt zijn jeugd door in China en keert terug naar Nederland om zijn gymnasiumdiploma te behalen. Hij studeert in Leiden en begint in 1938 bij Nauta en Lambert in Rotterdam als advocaat. In 1939 vertrekt hij al naar Den Haag om bij Nysingh en De Kanter in dienst te treden. Na zijn dienstplicht, waarvoor hij wordt uitgezonden naar Nederlands-Indië, komt hij terecht bij het kantoor van jonkheer mr. G.W. van der Does, de landsadvocaat. Eduard stond bekend als een zeer bescheiden man die veel belang hechtte aan de sociale advocatuur. Dit blijkt ook uit de pro-deo-zaken die hij deed. Verder was hij onbezoldigd commissaris bij de Nutsspaarbank en bestuurslid van een woningbouwcorporatie voor mensen met een kleine beurs. In 1965 volgde hij jonkheer Van der Does op als landsadvocaat. In 1969 waren er 3 partners. Naast Eduard Droogleever Fortuijn waren dat mr. S. E. Gratama en jonkheer mr. J.A.E. van der Does.

Na de fusie

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn vestigde zich in eerste instantie in de Javastraat en verhuisde via het kantorencomplex Stichthage (het kantoorgebouw dat de toegang vormt tot het Centraal Station) in 1984 naar Babylon. Sinds 2010 is Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn gehuisvest in New Babylon.

Per 1 januari 1992 werd ook notariële dienstverlening aan de praktijk toegevoegd. Om te beginnen met het notariskantoor Van Lonkhuijzen, Van Dullemen & Gallas. Op 1 november 1999 volgde de overkomst van vrijwel het gehele notariaat van de Haagse vestiging van De Brauw Blackstone Westbroek, onder aanvoering van Wenda Kroon-Welp en Pieter Klapwijk. Op 1 januari 2006 is de rechtsvorm van Pels Rijcken omgezet van een maatschap in een naamloze vennootschap.

In de loop van de tijd zijn talloze zaken gevoerd en duizenden adviezen gegeven.

Leonard Pels Rijcken (r.) en Eduard Droogleever Fortuijn (l.) omstreeks 1988.