Privacy

Pels Rijcken heeft de mentaliteit om dagelijks op het hoogste niveau te presteren en stelt het belang van de klant centraal. Zo ook de bescherming van uw privacy.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Omdat Pels Rijcken gegevens verzamelt en bewerkt, kunt u op onze website privacyverklaringen vinden:

  • de privacyverklaring website ziet toe op de gegevens die via de website worden verzameld;
  • de privacyverklaring mailings ziet toe op de op de verwerking van klantgegevens en prospects voor marketingdoeleinden en het verwerken van persoonsgegevens via mailings.

De functionaris gegevensbescherming (FG) van Pels Rijcken is Tim Gillhaus.