Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

 • Mette van Asperen staat geregistreerd op Cassatie (Civiel);
 • Lianne Barnhoorn staat geregistreerd op Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht en Waterrecht);
 • Marije Batting staat geregistreerd op Algemene praktijk (Bestuursrecht);
 • Max Beekes staat geregistreerd op Algemene praktijk;
 • Myrthe Berkvens staat geregistreerd op Huurrecht en Onteigeningsrecht;
 • Jordi Bierens staat geregistreerd op Mediarecht (Informatierecht);
 • Mark Birnage staat geregistreerd op Bouwrecht;
 • Cécile Bitter staat geregistreerd op Bestuursrecht;
 • Nina Bontje staat geregistreerd op Bestuursrecht;
 • Arnoud Boorsma staat geregistreerd op Algemene praktijk;
 • Jannetje Bootsma staat geregistreerd op Bestuursrecht;
 • Marleen Botman staat geregistreerd op Bestuursrecht (Europees recht);
 • Edward Brans staat geregistreerd op Omgevingsrecht (Milieurecht, Ruimtelijk bestuursrecht en Waterrecht);
 • Eline Brenders staat geregistreerd op Aanbestedingsrecht;
 • Iman Brinkman staat geregistreerd op Economisch ordeningsrecht (Energierecht);
 • André ten Broeke staat geregistreerd op Algemene praktijk;
 • Floortje de Bruijn staat geregistreerd op Bestuursrecht;
 • Thomas Burger staat geregistreerd op Aanbestedingsrecht;
 • Sebastiaan Cnossen staat geregistreerd op Economisch ordeningsrecht (Mededingingsrecht);
 • Ephraim Dekkers staat geregistreerd op Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht;
 • Georges Dictus staat geregistreerd op Bestuursrecht (Europees recht);
 • Meine Dijkstra staat geregistreerd op Algemene praktijk;
 • Raimond Dufour staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht;
 • Iris Engels staat geregistreerd op Algemene praktijk;
 • Etta Eringa staat geregistreerd op Huurrecht en Vastgoedrecht;
 • Jonne Fluitsma staat geregistreerd op Huurrecht;
 • Thijs Franssen staat geregistreerd op Verbintenissenrecht;
 • Benjamin Gideonse staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Fusies en overnames en Vennootschappen);
 • Anna van Gijssel staat geregistreerd op Bestuursrecht;
 • Tim Gillhaus staat geregistreerd op Privacyrecht;
 • Lonneke de Graaf staat geregistreerd op Aanbestedingsrecht;
 • Marte van Graafeiland staat geregistreerd op Privacyrecht;
 • Willem Heemskerk staat geregistreerd op Algemene praktijk;
 • Sharona Heeroma staat geregistreerd op Algemene praktijk;
 • Irene van der Heijden staat geregistreerd op Algemene praktijk (Bestuursrecht);
 • Jean-Paul Heinrich staat geregistreerd op Bestuursrecht (Bestuursprocesrecht, Handhavingsrecht en Subsidierecht);
 • Femke van Herk staat geregistreerd op Arbeidsrecht (Medezeggenschap, Collectief ontslag, Pensioenen, Arbeidsmediation en Internationaal arbeidsrecht);
 • Sandra van Heukelom-Verhage staat geregistreerd op Bestuursrecht (Bestuursprocesrecht en Subsidierecht);
 • Marianne Hirsch Ballin staat geregistreerd op Algemene praktijk en Strafrecht;
 • Jetske Huber staat geregistreerd op Huurrecht en Vastgoedrecht;
 • Claire Huijts staat geregistreerd op Arbeidsrecht;
 • Jerre de Jong staat geregistreerd op Cassatie (Civiel);
 • Alain de Jonge staat geregistreerd op Huurrecht en Vastgoedrecht;
 • Carola Jongens staat geregistreerd op Letselschaderecht;
 • Jasper Kennis staat geregistreerd op Bestuursrecht;
 • Sikke Kingma staat geregistreerd op Intellectueel eigendomsrecht en Cassatie (Civiel);
 • Peter van Kippersluis staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht;
 • Martijn Kloppenburg staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht;
 • Corinna Klostermann staat geregistreerd op Algemene praktijken;
 • Erik Koppe staat geregistreerd op Algemene praktijk;
 • Marlies Koppenol staat geregistreerd op Mededingingsrecht;
 • Jules de Kort staat geregistreerd op Bestuursrecht;
 • Julian Kramer staat geregistreerd op Omgevingsrecht;
 • Jeroen Langbroek staat geregistreerd op Algemene praktijk;
 • Wiecher van Lingen staat geregistreerd op Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht;
 • Peter Mauser staat geregistreerd op Arbeidsrecht;
 • Maryse Mesu-Abbekerk staat geregistreerd op Huurrecht en Vastgoedrecht;
 • Ameer Muhammad heeft zich geregistreerd op Ondernemingsrecht;
 • Jantine Muller staat geregistreerd op Aanbestedingsrecht;
 • Christina Muntinghe staat geregistreerd op Aanbestedingsrecht;
 • Jeroen Naves staat geregistreerd op Verbintenissenrecht;
 • Marijse Neuteboom staat geregistreerd op Bestuursrecht;
 • Myrthe Nielen staat geregistreerd op Algemene praktijk (bestuursrecht) en Omgevingsrecht;
 • Gijsbrecht van Nieuwland staat geregistreerd op Cassatie (Civiel);
 • Irene Oosthoek-Spierings staat geregistreerd op Algemene praktijk (bestuursrecht);
 • Elisa Palm staat geregistreerd op Aanbestedingsrecht;
 • Elisabeth Pietermaat staat geregistreerd op Bestuursrecht;
 • Erik Pijnacker Hordijk staat geregistreerd op Economisch ordeningsrecht (Mededingingsrecht);
 • Jelmer Procee staat geregistreerd op Onteigeningsrecht;
 • Aemile van Rappard staat geregistreerd op Huurrecht en Vastgoedrecht;
 • Roelof Reinders staat geregistreerd op Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Waterrecht en Ruimtelijk bestuursrecht);
 • Jan-Willem Riedijk staat geregistreerd op Vastgoedrecht (Bouwrecht);
 • Michael van Rijckevorsel staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht (Arbitrage) en Vastgoedrecht (Bouwrecht);
 • Maarten van Rijn staat geregistreerd op Aanbestedingsrecht;
 • Daniëlle Roelands-Fransen staat geregistreerd op Omgevingsrecht;
 • Carola de Rond staat geregistreerd op Bestuursrecht;
 • Martijn Scheltema staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht (Arbitrage, Litigation), Cassatie (Civiel), Onteigeningsrecht en Verbintenissenrecht;
 • Liesbeth Schippers staat geregistreerd op Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Waterrecht en Ruimtelijk bestuursrecht);
 • Floris Sepmeijer staat geregistreerd op Vastgoedrecht;
 • Luuk Sieverink staat geregistreerd op Algemene Praktijk;
 • Pieter Stuijt staat geregistreerd op Aanbestedingsrecht en Bouwrecht;
 • Carel van Swaay staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Fusies en overnames, Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen);
 • Paul Tanja staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht (Arbitrage en Litigation) en Cassatie (Civiel);
 • Arie Tervoort staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Vennootschappen);
 • Frank van Tienen staat geregistreerd op Algemene praktijk (Bestuursrecht);
 • Matthijs Timmer staat geregistreerd op Omgevingsrecht;
 • Reimer Veldhuis staat geregistreerd op Algemene praktijk;
 • Margriet Verduijn staat geregistreerd op Bestuursrecht;
 • Stijn Visch staat geregistreerd op Bestuursrecht;
 • Marieke de Vries staat geregistreerd op Aanbestedingsrecht;
 • Dana van Weerden staat geregistreerd op Bestuursrecht;
 • Jorrit van der Weide staat geregistreerd op Insolventierecht;
 • Annemijn Westerduin staat geregistreerd op Arbeidsrecht;
 • Jeanile Weyne staat geregistreerd op Aanbestedingsrecht en Vastgoedrecht (Bouwrecht);
 • Erika Wies staat geregistreerd Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht;
 • Hans van Wijk staat geregistreerd op Cassatie (Civiel);
 • Katrien Winterink staat geregistreerd op Omgevingsrecht (Milieurecht, Ruimtelijk bestuursrecht en Waterrecht);
 • Wemmeke Wisman staat geregistreerd op Algemene praktijk;
 • Monique de Witte-van den Haak staat geregistreerd op Arbeidsrecht;
 • Marlies Witting staat geregistreerd op Letselschaderecht;
 • Diederik Wolters Rückert staat geregistreerd op Aanbestedingsrecht;
 • Maaike van der Zee staat geregistreerd op Letselschaderecht;
 • Gerrit-Jan Zwenne staat geregistreerd op Privacy-recht;
 • Juliette Duyster staat geregistreerd op Algemene Praktijk.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.