Beroepsaansprakelijkheid

Advocaten en notarissen zijn professionals, maar fouten zijn niet altijd te voorkomen.

Juridische dienstverleners worden steeds vaker geconfronteerd met een (dreigende) aansprakelijkheidsclaim van een voormalige cliënt of wederpartij. Ook wordt er meer dan voorheen gebruik gemaakt van de klachtmogelijkheden die de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt bieden.

Onze expertise

Pels Rijcken heeft een ervaren team specialisten, dat advocaten en notarissen en hun verzekeraars bijstaat. Bij procedures in rechte kunnen wij bogen op een brede en decennialange cassatie- en proceservaring. Ook in het tuchtrechtelijke (voor)traject hebben wij een grote expertise: wij treden regelmatig op voor advocaten en notarissen in procedures voor Raden en Hof van Discipline respectievelijk Kamers voor het Notariaat en de Notariskamer van het gerechtshof Amsterdam.

Niet zelden weten wij buitengerechtelijke oplossingen te bewerkstelligen, na onderhandelingen en/of mediation.

Zaken uit de praktijk

  • Vermeende beroepsfouten in het kader van advisering en beslaglegging

  Vermeende beroepsfouten in het kader van advisering en beslaglegging (rechtbank Amsterdam 7 juli 2010, zaak-/rolnummer 436193 / HA ZA 09-2658)

  • Verzuim appeldagvaarding in te schrijven in rechtsmiddelenregister en beroepsfout notaris

  Verzuim appeldagvaarding in te schrijven in rechtsmiddelenregister en beroepsfout notaris (gerechtshof Arnhem 22 maart 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0938)

  • Aansprakelijkheid advocaat voor werkzaamheden van ingeschakelde buitenlandse advocaten

  Aansprakelijkheid advocaat voor werkzaamheden van ingeschakelde buitenlandse advocaten (Hoge Raad 8 januari 2010, ECLI:NL:HR:BK0163; NJ 2010, 43)

 

Het teamBeroepsaansprakelijkheid

Bekijk het hele team