ICT

Aan ICT-projecten zijn vaak bijzondere risico’s verbonden. Pels Rijcken heeft een team van advocaten die erin gespecialiseerd zijn dit soort risico’s in kaart te brengen en beheersbaarder te maken.

Het ICT-team van Pels Rijcken  adviseert partijen bij de sourcing van ICT. Daarbij kan zowel worden gedacht aan meer klassieke vormen van ICT-sourcing, maar ook aan ICT-dienstverlening, zoals outsourcing en cloud computing. Het team werkt veel voor overheden, zoals de Staat, provincies, gemeenten, het Kadaster en Staatsbosbeheer. Daardoor beschikken zij tevens over brede expertise op het terrein van het aanbestedingsrecht en hebben zij veel kennis van andere overheidsgerelateerde ICT-aspecten, zoals e-government, open data en open source, de Wet Markt en Overheid en dataprotectieregulering.

De praktijk wijst uit dat ICT-projecten vaak gepaard gaan met bijzondere risico's. Denk daarbij aan vendor lock-in, scope creep, onduidelijke aansturing, mismatch van uitvraag en aanbod en slechte nakoming. Het ICT-team van Pels Rijcken ziet het als een uitdaging om deze risicofactoren al vóór aanbesteding en contractering in kaart te brengen. Niet altijd is het noodzakelijk dat een contract in extenso opgesteld wordt. We voeren voor onze cliënten regelmatig een legal check uit waarin in een kort tijdsbestek de belangrijkste onderdelen van een contract beoordeeld worden.

Komt het toch tot een geschil, dan zal dit bij voorkeur worden opgelost door het treffen van een minnelijke regeling. Het ICT-team van Pels Rijcken heeft veel ervaring in het uitonderhandelen en het opstellen van vaststellingsovereenkomsten. Is een gang naar de (kortgeding)rechter of een arbiter echter onafwendbaar, dan staat de proceservaring van Pels Rijcken borg voor een optimale afloop.

Legal 500 - Leading Firm 2018

Links

Risicobeheersing bij ICT-projecten binnen de overheid

ContactpersonenICT

 
Meine Dijkstra
Advocaat, partner

+31 70 5153 751
+31 6 51272782Bekijk het profiel
 
Jeroen Naves
Senior advocaat

+31 70 5153 675
+31 6 53736231Bekijk het profiel

Expertises

De expertises die hieraan verwant zijn

Toon alle gerelateerde rechtsgebieden