Privacy en gegevensuitwisseling

Pels Rijcken heeft een team van advocaten dat op de hoogte is van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensuitwisseling, waaronder niet alleen de Wet bescherming persoonsgegevens en de aanstaande Europese privacyverordening, maar ook de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de Wet politiegegevens.

Het team heeft ruime ervaring met beoordelen of organisaties, publiek en privaat, aan de privacyregels voldoen. Het team heeft ruime ervaring in gerechtelijke procedures over de toetsing van wetgeving aan hogere privacyregelgeving (artikel 8 EVRM, Handvest van de grondrechten van de Europese Unie), en de uitvoering van die wetgeving in de praktijk. Er wordt geadviseerd en geprocedeerd over allerlei vormen van gegevensverstrekking en -uitwisseling, tussen publiekrechtelijke organen en tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organen.

Naar aanleiding van de decentralisaties in het sociale domein (Wbp, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning) hebben zij het afgelopen jaar veelvuldig geadviseerd over bijvoorbeeld de privacyrechtelijke aspecten van de inrichting van de nieuwe stelsels. Ook schrijven onze privacy-advocaten privacybeleid en privacyreglementen. Daarnaast stellen zij regelmatig bewerkersovereenkomsten op en beoordelen zij of en hoe een verstrekking van persoonsgegevens binnen de organisatie of aan derden is toegestaan. Het Privacyteam adviseert en contracteert niet alleen, maar staat cliënten ook bij als het onverhoopt tot een juridische procedure komt.

Downloads

Informatiesheet Privacy

Het teamPrivacy en gegevensuitwisseling

Bekijk het hele team

Focus: Informatieplichten

Kasper Jansen schreef zijn proefschrift over informatieplichten.