Privacy

Privacy en gegevensbescherming zijn in de huidige (digitale) samenleving van cruciaal belang. Bedrijven en overheden verzamelen, bewaren en verstrekken elkaar op grote schaal persoonsgegevens. De wetgeving die deze verwerkingen beheerst is complex. Niet alleen moet rekening worden gehouden met de Wet bescherming persoonsgegevens of specifieke, sectorwetgeving, maar ook met allerlei Europese wetgeving. 

In mei 2018 zal de Wet bescherming persoonsgegevens worden vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Bedrijven en overheden zullen vanaf dat moment aan strenge verplichtingen moeten voldoen. Inmiddels zijn wij nauw betrokken bij diverse projecten om organisaties AVG-proof te maken.  Het privacy-team van Pels Rijcken adviseert u welke wijzigingen uw organisatie moet doorvoeren om te voldoen aan de AVG. Ook voor het opstellen van (bewerkers)overeenkomsten en het ontwikkelen van privacy-beleid kunt u bij ons terecht. Wij helpen u privacy en gegevensbescherming een plaats te geven binnen uw organisatie.

Het privacyrecht is constant in ontwikkeling. Nieuwe technologieën - zoals Big Data, Cloud-computing en Blockchain - leiden tot nieuwe privacy-vraagstukken. Ons privacy-team volgt de digitalisering en de technologische ontwikkelingen op de voet. Wij adviseren overheden en bedrijven hoe zij bij de inzet van deze nieuwe technologieën de privacy van burgers of klanten kunnen waarborgen. Ook voeren wij geregeld Privacy Impact Assessments (PIA's) uit. Onze privacy-experts brengen bij een PIA de juridische knelpunten en risico's van de beoogde verwerking in kaart en stellen in samenspraak met de cliënt oplossingen voor. Hiermee worden privacy-inbreuken vroegtijdig onderkend en kunnen ze worden voorkomen. Met de AVG zal een PIA in bepaalde gevallen verplicht zijn, bijvoorbeeld in geval van grootschalige verwerking van medische gegevens of profilering.

Het privacy-team van Pels Rijcken is gespecialiseerd in het adviseren en procederen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Wij beperken ons daarbij niet tot de Wbp en de AVG. Onze privacy-experts hebben ruime ervaring met vraagstukken over verwerking van medische gegevens, fiscale gegevens en politie en justitiële gegevens.  U kunt ons inschakelen voor advies, maar ook voor procesvertegenwoordiging. Onze privacy-advocaten staan regelmatig organisaties bij in geschillen over privacy of gegevensbescherming. Hierbij kan worden gedacht aan geschillen over inzageverzoeken, (onrechtmatige) gegevensverstrekkingen of bewerkersovereenkomsten.

Heeft u behoefte aan meer informatie of specifieke vragen op het gebied van privacy en  gegevensbescherming?

Neem contact op met Marte van Graafeiland.

Specialismen

Digitalisering overheid

Links 

Factsheet Meldplicht datalekken
Blog Bestuursrecht
Publicatie: Één gezin, één plan, één regisseur

ContactpersonenPrivacy

 
Cécile Bitter
Advocaat, partner

+31 70 5153 913
Bekijk het profiel
 
Marte van Graafeiland
Senior advocaat

+31 70 5153 830
Bekijk het profiel

Het teamPrivacy

Bekijk het hele team

Expertises

De expertises die hieraan verwant zijn

Toon alle gerelateerde rechtsgebieden