Procederen | Financiële ondernemingen

Financiële ondernemingen krijgen in toenemende mate te maken met class actions en class settlements. Daarnaast is er een blijvend risico verwikkeld te raken in individuele juridische procedures. Dit vraagt om deskundige procesvertegenwoordiging.

IJzersterke reputatie als proceskantoor
Wij hebben een ijzersterke reputatie als proceskantoor en is het enige grote Nederlandse advocaten- en notarissenkantoor met een expliciete focus op litigation. Wij bieden onze cliënten full service-procesvertegenwoordiging: zowel bij de overheidsrechters (rechtbank, gerechtshof én Hoge Raad) als bij arbitragetribunalen en klachteninstituten, zoals het KiFID. Pels Rijcken kan in elk stadium en in elke vorm bijstand verlenen. Of het nu gaat om een quickscan, een uitvoerig advies of een procedure: de procesadvocaten van ons kanoor werken nauw samen met de opdrachtgever.

Track record

  • Honderden individuele procedures namens een grote Nederlandse retailbank op het gebied van zorgplicht en aansprakelijkheid voor effectendienstverlening

Indrukwekkend track record in cassaties
Wij beschikken al decennia over een team gespecialiseerde cassatieadvocaten en heeft bovendien een uitgebreid track record in cassatieprocedures voor financiële ondernemingen. Daarnaast behandelen wij circa 30% van alle cassatiezaken in Nederland. Verder bieden wij als eerste en enige een blog aan waarin een deskundige, toegankelijke en snelle blik wordt gegeven op de cassatierechtspraak.

Ruime ervaring met class actions
Wij treden veelvuldig op in class actions voor banken en verzekeraars, onder meer op het gebied van prospectusaansprakelijkheid, beleggingsverzekeringen en rentemanipulatie.

Track record

  • Verdediging gevoerd in een grote multi defendant prospectusaansprakelijkheids kwestie voor een grote internationale bank
  • Verdediging in class action met betrekking tot beweerdelijke rentevoetmanipulatie voor een grote internationale bank
  • Verdediging in een class action over beleggingsverzekeringen voor een grote Nederlandse verzekeraar
  • Verdediging van de Staat in een class action gericht op vergoeding Staatslotterij schade

ContactpersonenProcederen | Financiële ondernemingen

 
René van de Klashorst
Advocaat, partner

+31 70 5153 777
+31 6 20604322Bekijk het profiel