Thema's

Fondsen

Het Fondsenteam van Pels Rijcken kan antwoord geven op al uw vragen op het gebied van fondsen.

Als (decentrale) overheid heeft u diverse middelen ter beschikking om uitvoering te geven aan uw beleid. Wij merken dat er steeds vaker wordt gekozen voor fondsen om een bepaalde beleidsmatige activiteit of sector te financieren of stimuleren. Dan gaat het bijvoorbeeld om verduurzaming, vergroening, een investering in de kwaliteit van kunst en cultuur of het ondersteunen van het midden- en kleinbedrijf.

De opzet en inrichting van een fonds vergt een afweging van een veelheid van maatschappelijke en bestuurlijke belangen. Zo zal u democratische grip willen houden op de toekenning van middelen uit het fonds en moeten beslissen over de financiering en het revolverende karakter ervan. Andere strategische vragen zijn of het fonds subsidies verstrekt, of u het fonds 'op afstand' plaatst en aan welke vereisten een fondsbeheerder moet voldoen.

Vanuit onze juridische expertise begeleiden wij (decentrale) overheden regelmatig bij de opzet en inrichting van fondsen. Samen met u kunnen onze experts de mogelijkheden voor de uitwerking van uw bestuurlijke wensen en eisen verkennen. Als sparringpartner denken wij mee over bijvoorbeeld governance, (financieel) toezicht, staatssteun en aspecten van subsidierecht en aanbestedingsrecht. Een bijzonderheid van ons team - en ons kantoor - is dat wij veel kennis van en brede ervaring hebben in het publieke domein. Wij kennen als geen ander de politieke dynamiek en besluitvormingsprocessen en kunnen samen met u op effectieve wijze toewerken naar concrete besluiten.

Als u overweegt een fonds op te richten is een vroegtijdige verkenning van juridische opties van belang; hoe vroeger deze verkenning plaatsvindt, hoe breder het scala aan mogelijkheden voor het fonds. Wij bieden u graag de mogelijkheid op een laagdrempelige manier met ons te brainstormen over de mogelijke uitwerking van uw beleidsmatige wensen en eisen. Tijdens zo'n brainstormsessie gaan we in op de aandachtspunten bij de opzet en inrichting van het fonds en bespreken we concrete stappen om te kunnen komen tot besluitvorming.

Mocht u interesse hebben in een vrijblijvend gesprek of behoefte hebben aan meer informatie over ons fondsenteam, neemt u dan gerust contact met ons op.