Thema's

Normalisering

Het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren is door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent een grondige wijziging binnen het ambtenarenrecht. Vanaf het moment van inwerkingtreding van deze wet vallen alle ambtenaren onder het civiele arbeidsrecht. Dit betekent dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk zullen zijn aan de arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven.

De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zal dan ook een grote impact hebben op alle overheidsorganisaties en haar ambtenaren. Daarom is het belangrijk dat u als overheidsorganisatie op de hoogte bent van de inhoud van de wet en de nieuwe rechtspositie van uw ambtenaren, maar ook dat u weet hoe u uw organisatie het beste op de transitie kan voorbereiden. Wij hebben het wetgevingsproces op de voet gevolgd en adviseren cliënten over de wijzigingen die zullen plaatsvinden. Bijvoorbeeld over de vraag wat er gebeurt als er op de datum van inwerkingtreding nog geen nieuwe CAO is overeengekomen, over de doorwerking van algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het privaatrecht, of over de vraag hoe ambtenaren aan collectieve afspraken kunnen worden gebonden. Daarnaast zijn wij volop bezig met het ontslagrecht (de Wet werk en zekerheid), dat sinds 1 januari en juli 2015 voor het bedrijfsleven geldt nu het wetsvoorstel is aangenomen, dus ook voor vele ambtenaren.

Normalisering.nl

Op de website normalisering.nl wordt op een heldere manier een overzicht gegeven van de complete parlementaire geschiedenis van het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. U vindt op deze website alle kamerstukken, de wijzigingen in bestaande wetten duidelijk gemaakt met track changes en bovendien de toelichting die in de parlementaire geschiedenis wordt gegeven, opgenomen per wetsartikel.

Aanbevelingen

  • "A highly professional and respected labour team who achieve good results while maintaining a pleasant relationship.", Chambers Europe 2018
  • "Knowledgeable, emphatic and flexible.", Chambers Europe 2018
  • Clients commend the team for its excellent client service, saying: They provide a high standard of professional legal advice and support which meets our own high professional standards.", Chambers Europe, 2017
  • "They take excellent care of the personal relationship with us.", Chambers Europe 2017
  • "Pels Rijcken is excellent, particularly in terms of response times, appropriateness of advice and personal contact. Its overall level of service is outstanding." - Chambers Europe 2016
  • "The team is accurate, working without delay and within short time limits. It shows in-depth knowledge in the field of its expertise and it is very flexible and quick." - Chambers Europe 2016
  • "Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV's 'truly excellent' department is led by Sandra van Heukelom-Verhage." - Legal 500 2016