Thema's

Publiek Arbeidsrecht

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Een groot deel van de ambtenaren heeft met de jaarwisseling van rechtswege een arbeidsovereenkomst gekregen. Op hen is nu de Ambtenarenwet 2017 en het Burgerlijk Wetboek van toepassing. De sociale partners van de sectoren Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben daarnaast cao’s afgesloten. Personeelsreglementen zijn opgesteld en (bijna) van kracht. Het ontslagrecht en de rechtsbescherming zijn ook veranderd: in de meeste gevallen kan een ambtenaar pas worden ontslagen na tussenkomst van de kantonrechter of het UWV.

Ondanks alle veranderingen, is in ieder geval één ding ongewijzigd gebleven: de bijzondere ambtelijke status. Die ambtelijke status en de integriteitseisen die daarbij horen zijn opnieuw en eigenlijk ongewijzigd in de Ambtenarenwet verankerd. Ook andere bijzonderheden blijven (in aangepaste vorm) behouden, zoals het eigenrisicodragerschap van de werkgever voor de WW, bovenwettelijke uitkeringsregelingen en de toepasselijkheid van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Publiekarbeidsrecht.nl

Op de website www.publiekarbeidsrecht.nl houden wij u op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van het publieke arbeidsrecht. U kunt hier terecht voor onze blogs, waarin wij de eerste ervaringen en uitspraken van de kantonrechter bespreken. Daarnaast kunt u ook de parlementaire geschiedenis raadplegen.

Aanbevelingen

  • "The firm's advice is always really helpful. The lawyers are really good at putting together strategies." - Chambers Europe 2022
  • "Pels Rijcken has ‘a unique understanding of labour law within the public sector’ and is recommended for both contentious and non-contentious matters. Its broad practice offers expertise in pensions, reorganisations, disputes with works councils, fraud and whistleblower cases." - The Legal 500, 2022
  • "The Pels Rijcken team has shown that they can deploy employees flexibly and that they can respond to the needs of the client, without compromising the quality of their service." - The Legal 500, 2022
  • "The lawyers act with integrity in their communication." - The Legal 500, 2022
  • "Excellent legal skills, speedy response, always accessible, and a great sense of the context in which they give legal advice." - The Legal 500, 2022
  • "They have always delivered excellent legal advice and stand out performances in court." - The Legal 500, 2022
  • "They are highly recommended whether legal advice is needed or litigation has to take place." - The Legal 500, 2022
  • "Clients laud the team for their practicality, one citing their pragmatic approach. Another stresses that they really quickly respond and understand what your needs are.", Chambers Europe 2021
  • Highly informed and capable team.”, “The lawyers offer very good support to employers dealing with personnel issues.”, “Excellent legal advice, great communication skills and always ready to deliver on time.”, “Excellent communication skills.”, Legal 500, 2021