Thema's

Publiek Arbeidsrecht

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Een groot deel van de ambtenaren heeft met de jaarwisseling van rechtswege een arbeidsovereenkomst gekregen. Op hen is nu de Ambtenarenwet 2017 en het Burgerlijk Wetboek van toepassing. De sociale partners van de sectoren Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben daarnaast cao’s afgesloten. Personeelsreglementen zijn opgesteld en (bijna) van kracht. Het ontslagrecht en de rechtsbescherming zijn ook veranderd: in de meeste gevallen kan een ambtenaar pas worden ontslagen na tussenkomst van de kantonrechter of het UWV.

Ondanks alle veranderingen, is in ieder geval één ding ongewijzigd gebleven: de bijzondere ambtelijke status. Die ambtelijke status en de integriteitseisen die daarbij horen zijn opnieuw en eigenlijk ongewijzigd in de Ambtenarenwet verankerd. Ook andere bijzonderheden blijven (in aangepaste vorm) behouden, zoals het eigenrisicodragerschap van de werkgever voor de WW, bovenwettelijke uitkeringsregelingen en de toepasselijkheid van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Publiekarbeidsrecht.nl

Op de website www.publiekarbeidsrecht.nl houden wij u op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van het publieke arbeidsrecht. U kunt hier terecht voor onze blogs, waarin wij de eerste ervaringen en uitspraken van de kantonrechter bespreken. Daarnaast kunt u ook de parlementaire geschiedenis raadplegen.

Aanbevelingen

 • "The firm's advice is always really helpful. The lawyers are really good at putting together strategies." - Chambers Europe 2022
 • "Clients laud the team for their practicality, one citing their pragmatic approach. Another stresses that they really quickly respond and understand what your needs are.", Chambers Europe 2021
 • Highly informed and capable team.”, “The lawyers offer very good support to employers dealing with personnel issues.”, “Excellent legal advice, great communication skills and always ready to deliver on time.”, “Excellent communication skills.”, Legal 500, 2021
 • "The lawyers have a hands-on and 'getting the job done' mentality, one client reports, also adding that the team puts our interests first. Other clients praise the commercial approach of the department: The firm is very knowledgeable and proactive and the lawyers work in a business-wise manner.", Chambers Europe 2020
 • All lawyers I have experienced from this firm are very committed and deliver high quality work.”, “‘This practice makes the difference for me because of their total package: up-to-date knowledge of labour law, pro activeness, think out-of-the-box/creative, dare to take a risk, flexible and someone is always available when urgency is needed.”, Legal 500, 2020
 • "What sets Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV apart from the pack is its ability to think outside the box and adjust the strategy accordingly.", Legal 500 2019
 • "One client praises the lawyers for their high-quality and high-speed advice, while another reports that the firm provides excellent value for money.", Chambers Europe 2019
 • "Clients also highlight the team's litigation strategy and say that they are open in saying if we are not going to win.", Chambers Europe 2019
 • "A highly professional and respected labour team who achieve good results while maintaining a pleasant relationship.", Chambers Europe 2018
 • "Knowledgeable, emphatic and flexible.", Chambers Europe 2018
 • "Clients commend the team for its excellent client service, saying: They provide a high standard of professional legal advice and support which meets our own high professional standards.", Chambers Europe, 2017
 • "They take excellent care of the personal relationship with us.", Chambers Europe 2017
 • "Pels Rijcken is excellent, particularly in terms of response times, appropriateness of advice and personal contact. Its overall level of service is outstanding.", Chambers Europe 2016
 • "The team is accurate, working without delay and within short time limits. It shows in-depth knowledge in the field of its expertise and it is very flexible and quick.", Chambers Europe 2016
 • "Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV's truly excellent department is led by Sandra van Heukelom-Verhage.", Legal 500 2016